Mine arbejdsområder er beskrevet under UNDERSØGELSER


Min ventetid er uden for ferieperioderne 1-14 dage. Jeg sender almindeligvis selv indkaldelse, evt. efter først at have taget telefonisk kontakt for at aftale passende undersøgelsestidspunkt. Efter undersøgelsen afsendes erklæringen inden for 10 dage eller hurtigere, hvis det aftales.

Baggrundsmateriale fremsendes til mig inden undersøgelsen. Hvis materialet er sparsomt, eller der slet intet er, er dette dog ingen hindring for undersøgelse og udfærdigelse af erklæring.

Mobiltelefonnummer til borgeren/klienten bedes oplyst, hvis det er tilgængeligt. Kontaktoplysninger til dig – direkte telefonnummer og e-mail – må ligeledes meget gerne oplyses.

Det kan - alt afhængigt af en konkret vurdering - nogle gange være en fordel, at en pårørende kommer med til undersøgelsen. Den pårørende deltager så i den indledende samtale (anamneseoptagelsen), og evt. også i den afsluttende feedback, hvor jeg orienterer om undersøgelsens resultater og konklusion.

Der tilbydes altid opfølgende feedback – dette telefonisk, pr. e-mail, eller ved personligt fremmøde. I givet fald vil dette være uden ekstra beregning.

I henvisningen vil jeg gerne have formuleret nogle spørgsmål, jeg skal forholde mig til i erklæringens konklusion. Enten kan dette være generelt; fx "beskrivelse af kognitivt funktionsniveau". Det kan også være mere specifikt; fx vedr. arbejdsevne; skånehensyn; behandlingsbehov; om tilstanden vurderes at være stationær; om der vurderes at være hjerneskade eller ej; osv.


Pris: kr. 1400,- i timen. En typisk undersøgelse og udstedelse af erklæring tager 5-7 timer, alt inklusive.

loading