Er man ramt af en medfødt eller pådraget hjerneskade, medfører det praktisk taget altid problemer i dagligdagen. Nogle har modtaget genoptræning, og har derigennem fået en større forståelse for problemerne. Men mange mangler generelt overblik over de problemer, de er konfronteret med. Dette gælder også pårørende.


Jeg tilbyder for klienter og pårørende:

  • Psykoedukation (vejledning i, hvad hjerneskaden indebærer)
  • Støttesamtaler
  • Vurdering af tiltag i hjem, på arbejdsplads eller uddannelsesinstitution, som kan bedre funktionsniveauet
  • Gennemgang og forklaring af diverse tidligere sagsakter, herunder evt. tidligere neuropsykologisk undersøgelse
  • Neuropsykologisk undersøgelse (eller genundersøgelse)

Min ventetid er uden for ferieperioderne 1-14 dage.

Pris: kr. 1000,- i timen. Forløb kan strække sig fra mellem én til flere timer (ønskes neuropsykologisk undersøgelse, skal der påregnes 5-7 timer).

loading