PERSONDATA


Data behandles og opbevares i henhold til Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679).
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger konsultationen har om dig, og kan kræve forkerte oplysninger rettet og i visse tilfælde slettet. Oplysningerne slettes, når den lovbestemte 5-årige opbevaringspligt udløber. Når oplysningerne er slettet, har konsultationen ikke længere adgang til dem

loading